Ankieta dla członków PS CIOFF®

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zebranie informacji dotyczącej działalności zespołów oraz członków PS CIOFF® na polu edukacji tanecznej oraz kulturalnej.

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza

Dane kontaktowe

Pytania:

1. Czy jesteś organizatorem warsztatów artystycznych:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

2. Czy organizujesz:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

3. Czy jesteś wykonawcą – zleceniobiorcą:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

4. Czy w ramach edukacji kulturalnej współpracujesz:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

5. Czy jesteś organizatorem:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

6. Czy przejawiasz inne formy aktywności w ramach edukacji kulturalnej i tanecznej:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

Klauzula Informacyjna

Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. W przypadku niepodania danych lub braku zgody nie będzie możliwe wysłanie ankiety. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres komisjaedukacji@cioff.pl. Usunięcie danych potrwa ok. 48h i powiadomimy Państwa o tym fakcie.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane kontaktowe pozostaną w naszej bazie teleadresowej abyśmy mogli poinformować Państwa o kolejnych działaniach Komisji Edukacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane państwom trzecim ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na:

przez Polską Sekcję Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej (PS CIOFF®) z siedzibą w Warszawie na ulicy Zwm 15/65, kod pocztowy: 02-786, adres e-mail: komisjaedukacji@cioff.pl w celach związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.