Ankieta dla członków PS CIOFF®

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zebranie informacji dotyczącej działalności zespołów oraz członków PS CIOFF® na polu edukacji tanecznej oraz kulturalnej.

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza

Dane kontaktowe

Pytania:

1. Czy jesteś organizatorem warsztatów artystycznych:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

2. Czy organizujesz:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

3. Czy jesteś wykonawcą – zleceniobiorcą:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

4. Czy w ramach edukacji kulturalnej współpracujesz:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

5. Czy jesteś organizatorem:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE

6. Czy przejawiasz inne formy aktywności w ramach edukacji kulturalnej i tanecznej:

kliknij aby zmienić na TAKkliknij aby zmienić na NIE