Gabriel Czapla

Gabriel Czapla – dyplomowany instruktor tańca ludowego (dyplom Narodowego Centrum Kultury w Warszawie) oraz choreograf etiud tanecznych opartych na tradycjach regionu ślaskiego w Zespole Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; asystent koordynator projektów kulturalnych; wykładowca na seminariach, warsztatach artystycznych i metodycznych dla nauczycieli i instruktorów tańca przygotowujących do konkursu tańca śląskiego.