Jan Galasiński

Jan Galasiński – absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na wydziale wokalno-aktorski, solista współpracujący m.in. z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, instruktor tańca ludowego (Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny w MCKiS w Warszawie), kierownik, instruktor tańca i choreograf Zespołu Folklorystycznego „Marynia”, były tancerz i solista najpierw Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”, później Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, członek Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”, dyrektor Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „Kukułeczka”, organizator Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat”, Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru KIDS FUN FOLK oraz ogólnopolskich szkoleń metodycznych dla nauczycieli i instruktorów tańca, aktywny uczestnik Ogólnopolskich Turniejów Tańców Polskich, stypendysta Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, Członek Komisji ds. Edukacji Polskiej Sekcji CIOFF.