Komisja ds. Edukacji PS CIOFF®

Decyzją Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® została utworzona nowa Komisja ds. edukacji PS CIOFF®. W jej skład weszło sześcioro młodych instruktorów, wykazujących się od lat dużym zaangażowaniem i pasją instruktorską w materii tańca ludowego oraz aktywnym uczestnictwem w Turniejach Tańców Polskich.

Ideą Komisji ds. edukacji jest stworzenie sprawnej komunikacji i współpracy pomiędzy ośrodkami tańca ludowego w Polsce a także budowanie silnej grupy młodych ludzi pełnych pasji i zapału, którzy odpowiedzialnie według określonych przez Komisję celów staną się liderami aktywnie współpracującymi z zespołami ludowymi.

Zadaniem komisji jest koordynacja działań mających na celu edukację środowiskową we wszystkich ośrodkach tańca ludowego w Polsce oraz rekrutacja partnerów-edukatorów, którzy w określonych regionach podejmą się aktywizacji pracy na rzecz krzewienia tradycji polskiej poprzez własną kreatywność i współpracę z zespołami należącymi do danego regionu.

Dodatkowo nowo utworzona Komisja podejmie się organizacji i koordynacji warsztatów tanecznych dla instruktorów oraz tancerzy w różnych dziedzinach tańca.

W skład Komisji ds. edukacji wchodzą następujące osoby