IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów

Szanowni Państwo! Choreografowie, kierownicy zespołów artystycznych, nauczyciele i tancerze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Choreografów – 2021. Współorganizatorami konkursu są: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  w Koszęcinie, Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®  w Warszawie oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

Konkurs jest wydarzeniem artystycznym propagującym kulturę ludową jako tworzywo i inspirację do powstania nowych dzieł scenicznych. Przedmiotem prezentacji konkursowych są choreografie różnych form ruchu i technik tańca inspirowanych polskim folklorem.

Młodzi twórcy, korzystający z polskiego dziedzictwa niematerialnego, przedstawiają harmonię między wyobraźnią poetycką a pracą choreotechniczną. Nowatorstwem tych kompozycji są koncepcje formy, czasu i kolorytu.

Konkurs skierowany jest do miłośników tańca, muzyki i emocji wywołanych dźwiękiem, światłem i ruchem scenicznym. Pełnię swojego talentu uczestnicy zaprezentują w pokazie finałowym, ukazując widzom wachlarz inwencji choreograficznych w nowych stylizacjach form tanecznych, tworzonych przez młodych, utalentowanych twórców z różnych środowisk.

Harmonogram konkursu:

28.12.2021 − Termin nadsyłania choreografii konkursowych
10.01.2022 − Ogłoszenie zakwalifikowanych prezentacji do konkursu finałowego
22.01.2022 − Przegląd finałowy w Koszęcinie