Warsztaty dla nauczycieli 4-6.10.2019

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych i Sztuki Ludowej CIOFF® zapraszają do udziału w

PROJEKCIE EDUKACYJNYM – CYKLU WARSZTATÓW „EDUKACJA TANECZNA JAKO PODSTAWA AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI”.

opartym na podstawach programowych edukacji dzieci i młodzieży opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodny z deklaracją UNESCO przyjętą przez Światową Konferencję Ministrów Kultury.

Program kierowany jest do wszystkich nauczycieli w szczególności nauczycieli szkół muzycznych, nauczania początkowego, nauczycieli rytmiki i wychowania fizycznego chcących przygotować się do prowadzenia zajęć lub rozwijać swe dotychczasowe umiejętności w dziedzinie tańca.

Tematyką warsztatów w październiku będą: krakowiak, tańce śląskie, techniki taneczne, techniki wspomagające –stretching, ćwiczenia relaksacyjne

Kartę zgłoszenia należy przesłać do: 27.09.2019r. na adres : a.lewandowska@uw.edu.pl