II Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich młodych twórców funkcjonujących w ruchu profesjonalnym jak i nieprofesjonalnym. Przedmiotem prezentacji konkursowych będą choreografie różnych form ruchu i technik tańca inspirowane folklorem, oddające ducha współczesności, wyrażające emocje związane z relacjami i przestrzenią między ludźmi, odznaczające się wielką inwencją choreograficzną w nowej stylizacji form tanecznych.

Prace konkursowe mogą przedstawić twórcy, którzy w dniu konkursu mają ukończony 17 r. życia i nie przekroczyli 39 r. życia. Prezentacje mają być przygotowane z wykorzystaniem jednej lub kilku technik tanecznych.

TERMIN I MIEJSCE :

6-8 grudnia 2019r. Koszęcin – siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin

Karty zgłoszenia z krótkim opisem zgłaszanych kompozycji należy przesłać w terminie do 22 listopada 2019r.:

na adres: Zespół Pieśni i Tańca im. S. Hadyny, ul. Zamkowa 3

lub drogą mailową: centrum.edukacji@zespolslask.pl

 

Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia i regulamin poniżej w załącznikach: